Thông tư Quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

Thông tư này quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (sau đây gọi chung là xe cơ giới). Thông tư này không áp dụng đối với: Xe mô tô, xe gắn máy, máy kéo và các loại xe tương tự; Xe cơ giới của quân đội, công an sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh.

Xem tiếp...


 

Thông báo nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4-01/5/2022

Thông báo tuyển dụng lao động

Quyết đinh Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của Trung tâm Đăng kiểm XCG

Thông tư 70/2021/TT-BTC

Thông tư 16/2021/TT-BGTVT

Quyết định công bố Thông báo Xét duyệt số liệu kết quả hoạt động năm 2020

Công bố Thông báo Xét duyệt số liệu kết quả hoạt động năm 2020

Công Khai Dự toán NSNN năm 2022

Thông báo nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9

Thông báo thay đổi giờ làm việc

Quyết đinh Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Trung tâm Đăng kiểm XCG

Quyết đinh Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Trung tâm Đăng kiểm XCG

Quyết đinh Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Trung tâm Đăng kiểm XCG

Thông báo về việc Áp dụng mức tiêu chuẩn khí thải trong kiểm định xe cơ giới kể từ ngày 01/01/2021

Danh sách xe hết niên hạn sử dụng năm 2020

Thông báo Danh sách xe hết niên hạn sử dụng năm 2020

Thông báo Danh sách xe hết niên hạn sử dụng năm 2020

Thông tư 42/2018/TT-BGTVT

Thông tư 03/2018/TT-BGTVT

QCVN 35:2017/BGTVT

QCVN 34:2017/BGTVT

 

TRUNG TÂM ĐĂNG KIỂM XE CƠ GIỚI LÂM ĐỒNG

03 Tô Hiến Thành - Phường 3 - Tp.Đà Lạt - Điện thoại & Fax: 063.3832658 - hotline: 063.3832684 - Email: info@dangkiemlamdong.org.vn

Phát triển bởi HGS Dalat

Lượt truy cập: 477359 - Online: 4